Schorsing kenteken

Home  >>  Standaard  >>  Financieel  >>  Schorsing kenteken

Schorsing kenteken

25
Feb,2015

off

Wegenbelasting

 
Schorsing kenteken
Ook als de auto niet gebruikt wordt, moet toch belasting betaald worden. Als een auto ten minste drie maanden niet gebruikt wordt, kan schorsing van het kentekenbewijs aangevraagd worden.
Schorsing wordt aangevraagd op het postkantoor en kost wel geld.
Een schorsing geldt automatisch voor 12 maanden. Korter of langer schorsen kan ook, maar dat moet dan worden opgegeven.
De betaling van motorrijtuigenbelasting gaat automatisch na één jaar weer in.
Tijdens de schorsingsperiode is geen motorrijtuigenbelasting verschuldigd.
De geschorste auto mag in die periode niet op de openbare weg staan of rijden,daaronder vallen ook parkeerplaatsen. Wel kan er een tijdelijke ontheffing van een paar dagen worden aangevraagd, bijvoorbeeld als de auto gekeurd moet worden.
Als iemand zijn auto schorst, dan moet hij het stallingsadres van de auto doorgeven aan de Belastingdienst/Centrale administratie. De eventueel al betaalde belasting wordt terugbetaald.
 
Heffing en besteding
De wegenbelasting wordt berekend over het hebben van een auto en niet over het als je het voertuig gebruikt of niet.
Of dat iemand er veel in bijvoorbeeld een auto of weinig in rijdt, het bedrag is gelijk.
De motorrijtuigenbelasting wordt opgelegd door de centrale overheid en geïnd door de belastingdienst.
Op de motorrijtuigenbelasting komen nog extra kosten houders van personenauto's en motoren moeten betalen namelijk 'provinciale opcenten'. Hoe hoog dat bedrag is, is afhankelijk van in welke provincie je woont.
De motorrijtuigenbelasting is geen 'doelbelasting' – het geïnde bedrag wordt dus niet automatisch aan de wegen of de infrastructuur besteed. Het geld gaat naar de algemene staatskas, dit geldt voor het Rijk en voor de provincie.
Voor de provincie zijn de 'provinciale opcenten' verreweg de belangrijkste inkomstenbron.
 
Comments are closed.